Vissz a kezdőlapra
Vissza a kezdőlapra

A közös képviselői pozíció egy bizalmi feladat. Családok, közösségek életét
jelentősen befolyásoló munkáról van szó, amely célja a társasházak szakszerű, felelősségteljes működtetése, a gazdasági és szakipari feladatokon túl olykor emberi, magatartásbeli problémák megoldása.

Háztakarító, házfelügyelő (gondnok), karbantartók, fűtők folyamatos ellenőr-
zése, vállalkozói szerződések megkötése a Számvizsgáló Bizottsággal (SZB)
egyeztetve.

Adminisztrációs feladatok folyamatos ellátása (levelezés, határozatok,
csekkek, kiértesítők, közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek megküldése stb.)

Tulajdonosok befizetéseinek nyilvántartása, esetleges hátralékosok felszólí-
tása.

Közüzemi díjak folyamatos kiegyenlítése (víz-csatorna, szemétszállítási díj,
kéményseprési, elektromos áram, átalány díjak stb.)

Tulajdonostársak egyéni elszámolásának, illetve az éves elszámolás elkészí-
tése (egyéni és összesített).

Éves költségterv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése.

Az elvégzett munkák minőségét rendszeres ellenőrzéssel és a megrendelőkkel tartott naprakész kapcsolattal biztosítjuk.